Le site du Parti socialiste utilise des cookies pour améliorer la navigation. L’utilisation de ce site confirme que vous acceptez les cookies.
De waarden

De waarden

Solidariteit, broederschap, gelijkheid, rechtvaardigheid en vrijheid blijven waarden met een evident hedendaags karakter. De PS blijft ze verdedigen, door ze telkens aan te passen aan de nieuwe uitdagingen van de maatschappij van nu…
 
Sinds zijn ontstaan in 1885 tot de meest actuele ontwikkelingen ; de hele socialistische dynamiek berust op één wens : een betere en menselijkere maatschappij, waar het algemeen belang primeert op individualistische belangen.
 
Het verdedigen van die belangen blijkt vandaag nog altijd brandend noodzakelijk. Meer dan ooit hebben we behoefte aan solidariteit, broederschap, gelijkheid, rechtvaardigheid van vrijheid.
 
De PS blijft deze waarden verdedigen, en past zijn strijd aan aan de complexe evolutie van de hedendaagse samenleving. We nodigen je uit om hier te ontdekken hoe modern deze waarden zijn…
 

In het nederlands