Le site du Parti socialiste utilise des cookies pour améliorer la navigation. L’utilisation de ce site confirme que vous acceptez les cookies.
De geschiedenis

De geschiedenis

Ontdek hier wat de meer dan 100-jarige geschiedenis van de PS heeft gekenmerkt, gaande van het opstellen van het Charter van Quaregnon in 1893 tot de recentste ontwikkelingen in de uitdagingen voor morgen…
 
Rijkdommen waren ofwel natuurlijke krachten, ofwel de vrucht van het werk van voorgaande of huidige generaties. Het Charter van Quaregnon bevestigde in 1893 dat deze rijkdommen deel uitmaakten van het gemeenschappelijk patrimonium van de mensheid en dat elk individu of elke groep ervan kon genieten als ze sociale doeleinden beoogden, met de bedoeling ieder mens een maximum aan vrijheden en welvaart te verzekeren.
 
In oorsprong (1885) ontstond de BWP (SPB geworden in 1945 en PS en SP in 1978 ; de eerste voorzitter was Emile Vandervelde was) uit de groepering van een honderdtal democratische arbeidersverenigingen.  De Partij is altijd trouw willen blijven aan het Charter van Quaregnon, dat zich opwierp als verdediger van alle onderdrukten, of het nu op basis van nationaliteit, godsdienst, ras of geslacht was. Solidariteit was daarbij het grote sleutelwoord.  
 
De PS is altijd op zoek naar een betere, gelijkwaardiger en meer democratische wereld, en probeert de dierbare strijd te actualiseren in het licht van de hedendaagse uitdagingen van deze maatschappij : dit gebeurt in de Ateliers du Progrès.  
 
En vandaag is er steeds meer debat en openheid !

In het nederlands